Friday, 22 August 2014

HOTUBA YA RAIS WA ZANZIBAR NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI MHESHIMIWA DK. ALI MOHAMED SHEIN KATIKA UFUNGUZI WA MICHEZO YA MAJESHI YA JUMUIYA YA NCHI ZA AFRIKA YA MASHARIKI: ZANZIBAR TAREHE 20 AGOSTI, 2014

Awali ya yote naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia afya na uhai tukaweza kukutana hapa siku ya leo tukiwa na furaha kubwa ya kuja kufanya ufunguzi wa Michezo ya Majeshi ya Jumuiya ya Nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa dhati kabisa naipongeza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ya 

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamanda wetu wakuu kwa uwamuzi wa kuyafanya mashindano ya nane ya Michezo na Utamaduni ya Majeshi ya Jumuiya ya Afika Mashariki haya Zanzibar ambayo yanafanyika kwa mara ya pili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2007. Kwa hakika tumefurahi kwa ugeni huu na tunasema hongereni na ahsanteni sana.

Pili, natoa shukurani kwa Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa; Dk. Hussein Ali Mwinyi kwa kunialika kuwa Mgeni Rasmi katika ufunguzi wa michezo hii yenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha fungamano na ushirikiano wa wananchi wa nchi za Afrika ya Mashariki wakiwemo wapiganaji wetu.

Tatu, natoa pongezi kwa waandaaji wa michezo hii kwa maandalizi mazuri na napenda kuitumia fursa hii kuwakaribisha Zanzibar wageni wetu wote hasa waliotoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkiwa hapa mtapata nafasi ya kuyatembelea maeneo mbali mbali ya kihistoria na kuushuhudia utajiri wa mazingira tulionao pamoja na kujionea ukarimu na moyo wa kirafiki wa wenyeji wenu. Tanzania ni nchi ya amani na watu wake tuna umoja na mshikamano na kwa hivyo, tunakukaribisheni Zanzibar yenye hali ya amani na utulivu. Kwa jumla, nasema karibuni nyote na ninakuombeni mnapokuwepo hapa basi mjione mpo nyumbani.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Nimepata faraja kubwa kushuhudia vuguvugu la michezo linalojumisha wanamichezo wanawake na wanaume wapatao 450. Vugu vugu la michezo ni jambo ambalo limo ndani ya damu yangu, tangu nikiwa mwanafunzi kwa kushiriki michezo mbali mbali. Mimi mwenyewe nilikuwa nikishiriki katika michezo hasa riadha na mpira wa miguu, wakati nikiwa katika Skuli ya Msingi ya Gulioni na skuli ya Sekondari ya Lumumba, Unguja; kwa wakati huo. Naamini wale tuliokuwa pamoja miaka hio, watakumbuka vizuri zama zetu hizo, jinsi tulivyokuwa tukishirikiana.

Ni matumaini yangu kuwa michezo hii tunayoifungua leo itatoa msisimko katika kipindi hiki cha mashindano na itaacha matokeo mazuri kwa wananchi kuipenda michezo na kufufua ari ya kuiendeleza michezo nchini kwa lengo la kuongeza ufanisi wa michezo yetu katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Kadhalika, mashindano haya ya michezo na utamduni ya majeshi ni kielelezo halisi kitakachoithibitishia dunia umoja na mshikamano wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Ni dhahiri kuwa wanajeshi wetu wako mstari wa mbele katika kusimamia suala la amani na usalama katika Ukanda wa Afrika Mashariki na sehemu nyengine duniani. Jitihada za majeshi yetu zimechangia sana kuimarika kwa hali ya amani na utulivu. Masuala haya ndio msingi mkubwa unaochangia kuwepo kwa maendeleo tunayoshuhudia katika sekta zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Hali hiyo imechangia sana kuufanya ukanda huu kuwa ni kivutio kikubwa cha wawekezaji na watalii kutoka sehemu mbali mbali duniani.

Mtakubaliana nami kuwa Makubaliano ya Awali ya Ushirikiano wa Kiulinzi ya tarehe 30 Novemba 2001 baina ya nchi wanachama wa jumuiya yetu yaliyofanyiwa marekebisho mwaka 2012 ili yaende vizuri zaidi na malengo ya kuwepo kwa Jumuiya yetu, yameweka msingi wa ushirikiano wa majeshi katika masuala ya mafunzo, kuendesha oparesheni za pamoja, mashirikiano ya kiufundi, kutembeleana na kubadilishana taarifa. Ni jambo la fahari kwamba majeshi yetu yameweza kufanikiwa vyema katika utekelezaji wa masuala hayo muhimu ya ushirikiano.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Kwa kipindi kirefu, vile vile majeshi yetu yamekuwa yakitoa mchango muhimu wa kupata wachezaji wa michezo mbali mbali wanaoziwakilisha timu zetu katika michezo ya kimataifa. Sote tunafahamu kuwa baadhi ya timu za majeshi katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki ndizo zinazotoa upinzani mkubwa katika mashindano ya kitaifa na baadhi yao kuwa mabingwa na kuziwakilisha nchi zetu kimataifa.

Kadhalika, wapiganaji wetu wameendelea kuwa washiriki wazuri katika michezo ya riadha, mbio za baiskeli, kuogelea na michezo mengine. Napenda kuchukua fursa hii kuvipongeza vikosi vyetu vyote kwa kuzingatia umuhimu wa michezo kwa wapiganaji wetu na kuweza kuziwakilisha nchi zetu katika michezo ya kimataifa. Nakunasihini muendelee na utaratibu wenu wa kuifanya michezo kuwa ni miongoni mwa ya mambo muhimu yanapaswa yaendelezwe katika vikosi vyetu.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa michezo kwa kuimarisha afya zetu. Upo usemi maarufu usemao “Akili bora hukaa katika kiwili wili chenye afya”. Kwa vile michezo huimarisha afya ya kiwiliwili ni dhahiri kuwa akili zenye kuzingatia masuala muhimu kama vile ya ulinzi na usalama wa wananchi wetu na mipaka ya nchi zetu hutegemea kuwepo kwa walinzi wenye afya nzuri ambao ndio nyinyi. Kwa mara nyengine napenda nikupongezeni kwa kuizingatia hali hiyo.

Kadhalika, michezo huimarisha ushirikiano na kuleta burudani na furaha mambo ambayo ni muhimu hasa kwa watu wanaosimamia na kuyatekeleza majukumu mazito kama haya ya ulinzi. Kupitia medani ya michezo, majeshi yetu yanaweza kuimarisha uhusiano na kuangalia maeneo mapya ya kushirikiana ili kuzidi kuyamudu vyema majukumu yao.

Natoa wito kwenu kuitumia vyema fursa hii na kubadilishana uzoefu na mbinu mbali mbali za kukabiliana na changamoto zinazoyakabili majeshi yetu kwa kuelewa kuwa nyote mna dhamana ya kusimamia amani na usalama wa wananchi wa Afrika

ya Mashariki na kuendelea kuhakikisha ukanda huu ni wenye amani ya kudumu.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Napenda nikukumbusheni kuwa michezo ni nidhamu. Hii ndiyo maana michezo yote huongozwa na sheria ambazo ndizo zinazotawala michezo yenyewe. Ni jambo zuri kuwa nidhamu katika shughuli za kiaskari ni jambo linaloongoza shughuli zenu za kila siku. Kwa hivyo, hapana shaka, kuwa uzowefu wenu wa kuzingatia umuhimu wa nidhamu utazidi kuendelezwa katika uendeshaji wa mashindano haya na kwa vyo vyote vile mtaiepuka migogoro isitokee; ambayo inaweza kuathiri lengo la kufanywa kwa mashindano haya.

Naamini viongozi, wachezaji na waamuzi wote watazingatia umuhimu wa kuepuka uwezakano wa mivutano. Kwa jumla tuendelee kuamini ule usemi maarufu wa Kiswahili usemao “Asiye kubali kushindwa, si mshindani”. Kwa hivyo, tuingie mashindanoni tukiwa tayari kwa matokeo yoyote. Mwishoni mwa michezo yetu sote tutakuwa washindi iwapo tutafanikiwa kuitumia michezo hii kwa ajili ya kuimarisha urafiki, udugu na umoja tulionao.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Ni lazima tukubali kwaba tuna changamoto kubwa kwa vile matokeo ya timu zetu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye michezo mingi ya kimataifa si ya kuridhisha. Nyote mnajua kuwa hali ya ushiriki wa timu zetu katika mashindano ya mpira wa miguu na nafasi za nchi zetu katika viwango vya FIFA si nzuri.

 Kadhalika, hivi karibuni tumesikia matokeo ya timu zetu katika michezo ya Jumuiya ya Madola iliyomalizika katika mji wa Glasgow huko Uingereza nayo hayakuwa ya kuridhisha sana. 

Napenda kuwapongeza ndugu zetu wa Kenya, ambao wametuosha nyuso zetu kwa kurudi na medali nyingi kwa upande huu wa Afrika Mashariki. Wito wangu kwa timu zetu za majeshi ni kuweka mikakati na kutupatia wanamichezo wazuri ambao wataziwakilisha vyema nchi zetu katika mashindano ya kimataifa na kutuletea ushindi na medali mbali mbali.

Vile vile, ni vyema ukaandaliwa utaratibu kwa wanamichezo wa majeshi, ambao ndio wenye weledi mkubwa katika fani za michezo mbali mbali, wakapewa nafasi ya kueneza ujuzi na maarifa yao kwa raia, hasa kwa wanafunzi na wafanyakazi wa taasisi za umma. Naamini kwamba utaratibu huu utasaidia sana katika kuibua vipaji vya riadha na michezo mengine kwa wananchi waliopo uraiani.

Ni jambo la fahari kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata fursa nyengine ya kuandaa michezo itakayozijumuisha nchi zetu za Afrika ya Mashariki kupitia michezo ya Skuli za Sekondari inayojulikana kama FEASSA. Michezo hiyo inayotarajiwa kuanza tarehe 23 Agosti na itafanyika katika jiji la Dar es Salaam. Timu yetu ya Zanzibar yenye wanamichezo wa michezo mbali mbali itashiriki kwa azma ya kushindana na sina shaka itafanya vizuri. Nawapongeza sana viongozi na walimu waliowaandaa vijana wetu na nawatakia mafanikio makubwa katika mashindano hayo.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Vile vile, napenda kuitumia fursa hii, kuzungumzia umuhimu wa kuendeleza uhusiano mwema kati ya majeshi yetu na raia jambo ambalo linaendelea vizuri na ni sehemu ya maisha yetu, kupitia huduma mbali mbali mnazozitoa vikosini, ikiwa ni pamoja na huduma za afya, elimu na kutoa huduma wakati wa majanga mbali mbali. 

Kadhalika, nawapongeza wanajeshi wa Kenya kwa mpango wao wa kutoa wapiganaji wao kusomesha katika skuli zenye upungufu wa walimu. Niliwaona hivi karibuni kupitia kituo cha televisheni chaCitizen. Hongereni sana. Kwa hakika nakupongezeni sana wanajeshi nyote kwa mafanikio yenu katika utoaji wa huduma kwa raia. Hapana shaka kwamba mtaongeza jitihada ya kuendeleza uhusiano mzuri na raia, kuzingatia maadili mema na kujijengea taswira nzuri.

Ndugu Viongozi, Wapiganaji na Wanamichezo,

Namalizia nasaha zangu kwa kukutakieni kila la kheri katika kuendesha mashindano yetu. Michezo hii iwe ni chachu ya kutuunganisha zaidi na kufanikisha malengo ya kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki. 

Baada ya kusema hayo, ninafuraha kutamka kwamba Michezo ya Majeshi ya Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki hapa Zanzibar imefunguliwa rasmi.

Ahsanteni kwa kunisikiliza.

Dr.Shein apongeza michezo ya majeshi

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohd Shein alisema mashindano ya Michezo na Utamaduni ya Majeshi ya Afrika Mashariki ni kielelezo halisi kinachoithibitisha Dunia umoja na mshikamano uliopo wan chi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Alisema michezo hii hutoa msisimko katika kipindi chote cha mashindano na kuacha matokeo mazuri kwa wananchi katika kuipenda jambo ambalo hufufua ari ya kuiendeleza michezo kwa nchi mwenyeji kwa lengo la kuongeza ufanisi wa michezo tofautri ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki.

Dr. Shein alisema hayo katika Hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif wakati akiifungua Michezo ya Majeshi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye uwanja wa Amani Mjini Zanzibar.

Rais wa Zanzibar alisema kwa kipindi kirefu sasa majeshi ya Afrika Mashariki yamekuwa yakitoa mchango muhimu wa kupata wachezaji wa michezo mbali mbali wakati wanapoziwakilisha nchi wanachma katika mashindano ya Kimataifa.

Alisema baadhi ya Timu za Majeshi katika ukanda wa afrika Mashariki ndizo zinazotoa upinzani mkubwa katika mashindano ya Kitaifa na baadhi yao kuwa mabingwa na kuziwakilishi nchi hizo Kimataifa.

“Wapiganaji wetu wameendelea kuwa wshiriki wazuri katika michezo ya riadha, mbio za Baskeli, kuogelea na michezo mengine “. Alisema Dr. Shein.

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alivipongeza vikosi vyote vya ukanda huu kwa kuzingatia umuhimu wa michezo kwa wapiganaji wao na kuweza kuziwakilisha nchi zao kimataifa.

Aliwanasihi wanamichezo hao majeshi kuendelea na utaratibu wao wa kuifanya michezo kuwa ni miongoni mwa mambo muhimu yanayopaswa wayaendeleze katika vikosi vyao.

Dr. Sheni alitoa wito kwa timu shiriki kwenye mashindano hayo kuweka mikakati kwa kuwaandaa wanamichezo wazuri ambao wataziwakilisha vyema nchi hizi katika mashindano ya kimataifa na kuleta ushindi wa medali tofauti.

Hata hivyop Dr. Sheni alisema kwamba zipo changa moto zilizosababisha Timu za Ukanda wa Afrika mashariki kutokufanya vizuri katika michezo yua madola ilioyomalizika kwenye Mji wa Glasgow huko Uindereza.

Rais Shein aliwapongeza wanamichezo wa Kenya ambao wamefanya vyema kwenye mashindano hayo na kuiosha uso Afrika ya mashariki kwa kurudi na medali nyingi kwenye mashindano hayo.

Alisisitiza umuhimu wa kuandaliwa kwa utaratibu maalum kwa wanamichezo wa majeshi ambao ndio weledi wakubwa katika fani ya michezo mbali mbali kupewa nafasi ya kueneza ujuzi na maarifa yao kwa rais, wafanyakazi wa taasisi za umma pamoja na wanafunzi maskulini.

Alifahamisha kwamba utaratibu huo unaweza kusaidia kupata vipaji vya riadha na michezo mengine kwa wananchi walioko uraiani.

Alieleza kuwa michezo huimarisha ushirikiano na kuleta burdani na furaha mambo ambao ni muhimu hasa kwa watu wanaosimamia na kuyatekeleza majukumu mazito kama ya ulinzi.

Alisema kupitia medani ya michezo majeshi hayo ya afrika mashariki yanaweza kuimarisha uhusiano na kuangalia maeneo mengine mapya ya kushirikiana ili kuzidi kuyamudu vyema majukumu yao.

Alitoa wito kwa majeshi hayo kuityumia fursa hiyo ya michezo katika kubadilishana uzoefu na mbinu mbali mbali za kukabiliana na changamoto zinayoyakabili majeshi hayo wakielewa kwamba wana dhamana ya kusimamia amani na usalama wa wananchi wa afrika mashariki na kuhakikisha ukanda huu ni wenye amani ya kudumu.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

ECG yakutana na Balozi

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi amekutana kwa mazungumzo na Ujumbe wa Wataalamu wa Ujenzi, Miundo mbinu pamoja na usanifu Miji ya Kisasa wa Taasisi ya Ushauri wa Uhandisi { ECG } Kutoka Nchini Misri.

Ujumbe huo unaoongozwa na Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi wa Taasisi hiyo Mhandisi Amr Alouba upo Nchini kuangalia maeneo ambayo unaweza kushirikiana na Zanzibar katika Sekta ya Uwekezaji.

Katika mazungumzo yao yaliyofanyika Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Vuga Mjini Zanzibar Kiongozi wa Ujumbe huo Mhandisi Amr Aloub alisemaTaasisi hiyo imeamua kuelekeza nguvu zake ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki ili kusaidia miundombinu ya kuinua uchumi wa Mataifa hayo.

Mhandisi Amr alifahamisha kwamba Taasisi yake yenye kushughulikia ujenzi wa viwanja vya ndege, miji ya kisasa, vituo vya Kimataifa vya pamoja na usarifu wa majengo ya kibiashara imeshaamua kushirikiana na Zanzibar katika sekta hizo muhimu kwa uchumi wa Taifa.

Bwana Amr Alouba na Ujumbe wake ambae tayari ameshatembea maeneo Huru yaliyotengwa na Serikali pamoja na Mtaa uliotengwa Kibiashara wa Gulioni,kuelekea Kariakoo hadi Michezani { High Street } alisema Zanzibar imebarikiwa kuwa na maeneo mazuri kiuwekezaji jambo ambalo Kampuni yake imeridhina nayo.

Naye Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi aliupongeza Ujumbe huo kwa uwamuzi wake wa kutaka kuwekeza vitega uchumi vyake kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Balozi Seif alisema Zanzibar hivi sasa inahitaji kuimarisha uchumi wake kupitia sekta ya Viwanda, Uvuvi pamoja na maeneo mengine jambo ambalo Kampuni hiyo inaweza kuwa mshirika mkuu katika uimarishaji wa sekta hizo.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar aliueleza Ujumbe huo kwamba uanzishwaji wa viwanda vya kusindika samaki pamoja na utalii ulenga kusaidia kuongeza kasi ya uzalishaji uchumi sambamba na upatikanaji wa ajira kwa vijana.

Taasisi hiyo ya ushauri ya Uhandisi kutoka Nchini Misri Tayari imeshajenga Vituo Sita vya Kimataifa vya Kibiashara katika Nchi mbali mbali kama vile Qatar, Kuweit na wenyeji Misri, Sudan, Kenya pamoja na Tanzania Bara.

Mhandisi Amr Aloub amekuwa mshauri muelekezi aliyesimamia kujengwa kwa Kijiji cha Kibiashara cha Kimataifa kilichopo katika Mtaa wa Kadizani kwenye Mji wa Cairo Nchini Misri.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Wednesday, 20 August 2014

KOIKA yajipanga kuwa kiunganishi cha waataalamu nchini

Jumuiya ya Wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma Nchini Korea ya Kusini { KOIKA } imejipanga kuwa kiunganishi kizuri cha wanataaluma wa Korea ya Kusini na wale wa Kitanzania kwa lengo la kudumisha uhusiano uliopo kati ya nchi mbili hizo.

Rais wa KOIKA aliyekuwa kinara wa Ujumbe wa Viongozi Wanne wa Jumuiya hiyo Ndugu Steven Katemba alieleza hayo wakati wa mazungumzo yake na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi Nyumbani kwake Mazizini Nje kidogo ya Mji wa Zanzibar.

Nd. Steven na ujumbe wake ambao wapo Nchini Tanzania kujitambulisha rasmi baada ya kuchaguliwa kwao kushika dhamana hiyo ya Uongozi wa Jumuiya mnamo Mwezi Mei mwaka huu alisema zipo fursa nyingi za kimasomo na uhusiano Nchini Korea Kusini ambazo Vijana wa Kitanzania wanaweza kuzichangamkia.

Alieleza kwamba Korea ya Kusini iliyopo Bara la Asia ni miongoni mwa Nchi chache za Bara hilo ziliyopiga hatua kubwa za maendeleo na kiuchumi kiasi kwamba Tanzania inaweza kujifunza kupitia maendeleo hayo.

Alisema Jumuiya yao mbali ya kuanzishwa kwa lengo la kusaidiana kupambana na matatizo yanayowakabili katika mafunzo yao lakini pia imejipanga kushiriki katika shughuli za Kijamii hapa Tanzania.

Rais huyo wa Jumuiya ya Wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma Nchini Korea ya Kusini alifahamisha kwamba wanachama wa jumuiya hiyo tayari wameshajipanga kufanya kazi za Kijamii hivi karfibuni katika Nyumba za Wazee ziliopo Mtaa wa Sebleni Mjini Zanzibar.

Alisema kazi hizo zitakuwa ni pamoja na kufanya usafi utakaoambatana na kubadilishana mawazo na wazee hao ambao tayari wameshatumia muda wao mwingi wa maisha katika Kujenga Taifa la Tanzania.

Akitoa Shukrani zake Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi aliipongeza Jumuiya hiyo ya Wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma Nchini Korea Kusini kwa uamuzi wao wa kuunda Jumuiya itakayowasaidia kukabiliana na changa moto zozote zitakazojitokeza mbele yao.

Balozi Seif alisema kitendo cha vijana hao kuamua kujishirikisha katika shughuli za Kijamii kinaweza kuamsha ari na chachu kwa vijana wengine nchini na hata wale wanaosoma mataifa wengine kuunda vikundi kama hivyo.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif aliueleza Uongozi wa Jumuiya hiyo ya Koika kwamba uhusiano uliopo kati ya Korea ya Kusini na Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania ni mkubwa na Vijana hao wana haki na wajibu wa kusaidia kuudumisha uhusiano huo muhimu kwa ustawi wa pande zote mbili.

Zaidi ya Wanafunzi mia Tisa na Kumi wa Kitanzania wanasoma Nchini Korea ya Kusini ambao kati ya hao Mia Moja na Mbili wanatoka Visiwani Zanzibar.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Tuesday, 19 August 2014

Standard Bank report confirms strong growth in Africa’s rising middle class – and even faster future growth

Africa has experienced substantial growth in its middle class over the past 14 years, according to a study by Standard Bank.

The report, entitled ‘Understanding Africa’s middle class,’ found there are 15 million middle-class households in 11 of sub-Saharan Africa’s top economies this year, up from 4.6 million in 2000 and 2.4 million in 1990 - an increase of 230% over 14 years. However, of the total number of households across these focal economies, 86% of them remain within the broadly “low income” band, emphasizing the nascent maturation of many of the continent’s markets.

The report also found that the combined GDPs of the 11 measured economies had grown tenfold since 2000.

The study uses a proven methodology widely employed in South Africa. The report, based on the Living Standards Measure (LSM), gives investors to Africa data on which to base their investment decisions.

In the past, the conventional wisdom was that as many as 300 million Africans are categorised as ‘middle class’. The report points out that investors using an unquantifiable assumption might find individuals they had thought were middle class were in fact highly vulnerable to lose that status in any economic shock.

The report suggests that while the middle class may be smaller than previously thought, two factors should give investors greater comfort: by any methodology Africa’s middle class is growing strongly; and Africa’s income accumulation is far more broad-based than had previously been thought.

Standard Bank senior political economist Simon Freemantle, author of the report, says the new report is cause for optimism among investors as it suggests even greater scope for future growth, and indeed the report forecasts acceleration in the accumulation of middle-class households in Africa.

Commenting on the lower than anticipated total number of middle class households, Freemantle says any view “concerning the undoubted ongoing improvement in Africa’s economic performance has to be tempered with the reality that the level of this growth and the nominal size of the continent’s middle class had not until now been adequately measured”.

He argues the previous figure of 300 million ‘middle class’ Africans was viewed as a best-estimate that has now been confirmed as to trend if not as to the total aggregate. The report cites the African Development Bank’s (AfDB) influential 2011 study, ‘The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa’, which by its methodology attached middle class status to individuals earning just USD4 to USD20 a day, and even a “floating class” of individual earning USD2 to USD4 a day, thereby categorising fully one-third of Africa’s people (over 300 million of them) as ‘middle class’.

“In fact, such individuals would still be exceptionally vulnerable to various economic shocks, and prone to lose their middle-income status,” explains Freemantle.

South Africa’s LSM measure as a methodology is not income-based but rather uses a wider range of analysis. The report covers 11 selected sub-Saharan African countries which combined account for half Africa’s total GDP (75% if excluding South Africa) and half its population. The methodology identified LSM5 and above as middle class and categorises household income into four distinct income bands: low income; lower middle class; middle class and upper middle class.

“Standard Bank has attempted to fill the knowledge gap by using comprehensive household income data and adopting our own measure of the middle class using South Africa’s LSMs as a framework in order to provide cross-quantifiable reference points for peer African economies.” The 11 focus economies are: Angola, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.

This methodology found there was an undeniable swelling of Africa’s middle class irrespective of which methodology was used. “Looking ahead, an even greater elevation in income growth is anticipated in the next 15 years; between 2014 and 2030, we expect an additional 14 million middle-class households will be added across the 11 focal countries – tripling the current number. Including lower-middle-class households, the overall number swells to over 40 million households by 2030, from around 15 million today,” the report states.

Furthermore, while figures for 1990, 2000 and 2014 all contain more lower-middle class than middle class households, by 2030 it is expected that “there will be notably more middle-class households than those in the lower-middle-class bracket (19.2 million versus 22 million)”

Freemantle says: “The swifter pace of middle-class growth is critical in its suggestion of a more marked income ascent in the next decade and a half, compared to the period since 2000.”

As a caution, the report states: “Though there has been a meaningful individual lift in income, it is clear that a substantial majority of individuals in most countries we looked at still live on or below the poverty line (measured as those with a daily income of USD2 or less).” Income discrepancies are vast among the 11 economies, with almost 86% of the 110 million households in the focal grouping falling within the low-income band. This is expected to fall to around 75% by 2030.

“In conclusion, while the scale of Africa’s middle class ascent has, we believe, been somewhat exaggerated in line with the at times breathless ‘Africa Rising’ narrative, there is still plenty of scope for measured optimism regarding the size of the middle class in several key SSA [Sub-Saharan Africa] economies. Reliable and proven data should if anything spur more interest in the continent’s consumer potential by adding depth to what was previously conjecture,” says Freemantle.

Distributed by APO (African Press Organization) on behalf of Standard Bank.

Zanzibar yaweka mikakati ya kupambana na EBOLA


Zanzibar imeanza mikakati maalum ya kujiweka tayari kupambana dhidi ya janga la Kimataifa la kuibuka kwa maradhi ya Ebola endapo yataingia ndani ya visiwa vya unguja na Pemba maradhi ambayo tayari yameshazikumba nchi kadhaa za Afrika magharibi.

Mikakati hiyo imechukuliwa kutokana na mazingira halisi ya Visiwa vya Zanzibar kufungamana pamoja na maingiliano ya mara kwa mara kwa wageni kutoka nchi mbali mbali duniani kupitia sekta ya utalii inayoingiza wageni wengi.

Kikao cha Kamati ya Taifa ya kukabiliana na maafa Zanzibar chini ya Mwenyekiti wake Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi kilikutana kwa dharura Ofisini kwake Vuga Mjini Zanzibar kupanga mikakati itakayosaidia kukabiliana na janga hilo.

Wajumbe wa kikao hicho kilichotoa baraka ya kuundwa kwa kamati ndogo itakayoratibu mikakati hiyo chini ya uwenyekiti wa Wizara ya Afya wameelezea umuhimu wa kuendelea kutolewa elimu kwa wananchi itakayosaidia kujikinga na maradhi hayo hatari.

Walisema Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Bandari, mamlaka ya Viwanja vya ndege, Idara ya Uhamiaji pamoja na taasisi nyengine ziendeleze uchunguzi na ufuatiliaji wa wageni wote wanaotoka katika nchi ambazo tayari ugonjwa huo umeshaathiri.

“ Utaratibu wa kutolewa elimu maalum kupitia vyombo vya Habari pamoja na magari ya sinema kwa kamati za maafa kuanzia Taifa hadi shehia juu ya ugonjwa huo unafaa kupewa msukumo wa dharura pamoja na kuimarisha ulinzi kwenye bandari bubu “. Walisema wajumbe hao.

Baadhi ya wajumbe hao walishauri kujumuishwa kwa wawekezaji vitega uchumi mbali mbali waliopo hapa nchini ambao wana taaluma wa fani tofauti inayoweza kusaidia mikakati hiyo.

Walieleza kwamba utafiti ufanywe kuangalia sifa za wawekezaji hao ambao huziainisha kwenye mikataba yao wakati wanapoomba uwekezaji vitega uchumi vyao hapa nchini.

“ Tumeshuhudia baadhi ya wawekezaji hao wakati wa maafa ya kuzama kwa meli ya M.V Spice Island kwenye mkondo wa Nungwi walivyotusaidia kitaalamu pamoja na mawasiliano “. Alisema Mwenyekiti wa Jumuiya ya watembezaji watalii Zanzibar { ZATI } Simai Mohammed.

Kuhusu suala la ushiriki wa vyombo vya Habari katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa ebola Wajumbe hao walishauri watendaji wa vyombo hivyo kupatiwa semina maalum zitakazosaidia katika kutoka elimu hiyo kwa wananchi.

Walifahamisha kwamba wapo Wahariri na hata baadhi ya mitandao ya kijamii inaopenda kutumia matukio kama haya kueleza mambo yaliyo tafauti na uhalisia wa matukio yenyewe.

Ugonjwa wa Ebola uliogundulika mwaka 1976 Nchini Jamuhuri ya Kidemokrasi ya Congo { DRC } na Sudan ni miongoni mwa ugonjwa hatari wa mripuko unaoenea kwa kasi na kusababisha vifo vingi kwa wakati mmoja.

Dalili kuu za ugonjwa huu ni pamoja na homa, kuumwa kwa kichwa, kuumwa kwa misuli na viungo vya mikono na miguu, koo, kukosa nguvu za mwili na baadaye kufuatiwa na vipele katika ngozi, macho kuwa malegevu, kwikwi na hatimae kutokwa na damu katika tundu mbali mbali za mwili ikiwemo pua, masikio, mdogo na ngozi.

Ugonjwa huu wa Ebola hujichomoza baada ya virusi vyake kuenezwa kwa kupitia mnyama kwenda kwa binaadamu na binaadamu kwenda kwa mwengine mnyama popo akithibitika kuwa ndie chanzo kikuu cha ugonjwa huo.

Hadi sasa hakuna dawa wala chanjo maalum inayoweza kutibu ugonjwa wa Ebola lakini kinachofanyika kwa hivi sasa ni mgonjwa husika kupatyiwa matibabu ya kusaidiwa kutokana na dalili zilizojitokeza.

Mripuko wa ebola unaoendelea hivi sasa ulianza kugundulika mara ya kwanza nchini Guinea mnamo Tarehe 21 Marchi mwaka huu wa 2014 na baadae kuenea kwa kasi katika nchi jirani za Liberia, Siera Leone na Nigeri.

Hadi kufikia Tarehe 11/8/2014 jumla ya wagonjwa 1,975 wamegunduliwa kuambukizwa ugonjwa huo wakiwemo wafanyakazi wa afya 140 ambapo kati yao wagonjwa 1,069 na wafanyakazi 80 wa afya wamefariki dunia.

Shirika la Afya Ulimwenguni { WHO } Tarahe 8/8/82014 lililazimika kutangaza mripuko huo kuwa ni janga la Kimataifa la Afya la Kijamii.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Wazazi wanawajibu wakuhakikisha kwamba watoto wao wanapata elimu bora

Wazazi wana wajibu na ulazima wa kuhakikisha kwamba watoto wao wanawasimamia vyema katika kupata elimu bora itakayotoa mwanga wa kimaisha katika hatma yao ya baadaye.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi alitoa nasaha hizo wakati akizunghumza na Uongozi wa Kamati ya Skuli, walimu, Wazazi na Wanafunzi wa Skuli ya Sekondari ya Kinyasini Wilaya ya Kaskazini “A “ mara baada ya kuikagua na kuangalia maendeleo na changamoto zinazoikabili skuli hiyo.

Balozi Seif alisema elimu ndio ufunguo pekee pekee utakaowapa njia watoto hao kukabiliana na mazingira ya kimaisha yanayokwenda kwa kasi na haraka ndani ya mfumo wa sasa wa sayansi na Teknolojia.

“ Wazee wasichoke kuwasomesha watoto wao sambamba na kuwaelekeza kuwaheshimu walimu wao ili kupata baraka na uongofu kutoka kwa walimu wao“. Alisema Balozi Seif.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar aliipongeza Kamati ya Uongozi ya Skuli hiyo kwa jitihada zake kubwa inazochukuwa kwa kushirikiana na walimu na kuleta maendeleo makubwa.

Alisema mabadiliko ya skuli ya Kinyasini hivi sasa ni makubwa ikilinganishwa na wakati wa enzi zake alipokuwa akisoma kwenye skuli hiyo iliyoasisiwa mwishoni mwa miaka ya 40.

Katika kuipa sifa Skuli hiyo kongwe ndani ya Mkoa wa Kaskazini Unguja Balozi Seif aliwahimiza Wafaunzi wa Skuli hiyo kuwa na dhamira ya kutafuta elimu kwa gharama yoyote ile.

Alisema wanafunzi lazima wawe na nia ya kutafuta elimu hasa ile ya sayansi ambayo bado ina mapungufu katika taasisi za kijamii kwani kuamua kusoma ni wajibu kwao ili kufanikiwa kimaisha.

Alifahamisha kwamba masomo ya sayansi yanayoonekana kupigwa chenga na wanafunzi walio wengi maskulini ndio yanayotoa fursa ya ajira katika ulimwengu huu wa sasa wa Sayansi.

Katika kuwaunga mkono walimu,wazazi na wanafunzi hao wa skuli ya Kinyasini Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar aliahidi kuchangia Kompyuta mbili pamoja na kuangalia uwezekano wa kusaidia vifaa vya maabara vitakavyowaongezea nguvu ya kukabiliana na masomo hayo.

Mapema Mwenyekiti wa Kamati ya Wazee wa Skuli ya Sekondari ya Kinyasini Nd. Simba Haji alisema Skuli hiyo tayari imeshapea baada ya kuzalisha skuli mbili zinazojitegemea zenyewe ile ya sekondari na ya msingi.

Mwenyekiti Simba alimuomba Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kufuatilia ahadi iliyotolewa na aliyekuwa Waziri Kiongozi wa Mwisho wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kutafuta mbinu za kulitengeneza Jengo la madarasa manne la Skuli ya Msingi ya Kinyasini ambalo liko katika hali mbaya.

Alisema jengo hilo limekuwa likitoa usumbufu kwa wanafunzi wake hasa wakati wa mvua za masika kutokana na paa lake kuwa katika hali isiyoridhisha.

Akimkaribisha Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kuzungumza na wana Kinyasini Hao Mkuu wa Wilaya ya Kaskazini “ A “ Bibi Riziki Juma Simai alielezea masikitiko yake kutokana na kiwango kidogo cha ufaulu wa wanafunzi wake wanaoingia elimu ya juu.

Bibi Riziki alisema juhudi zinazochukuliwa kila mara baina ya Uongozi wa Skuli, Kamati ya Wazee pamoja na maafisa wa Wilaya hiyo bado hazijaonyesha mafanikio jambo linaonyesha wanafunzi hao bado hawajaamua kujikita katika kutafuta elimu.

“ Mnapaswa kuzingatia zaidi kusaka elimu baada ya tabia mlizozibeza hivi sasa za kuonyesha mchanganyo wa mambo mawili kati ya elimu na starehe mambo ambayo hayaendani sambamba “. Alisema Mkuu huyo wa Wilaya ya Kaskazini “ A “ Bibi Riziki Juma Simai.

Akisoma risala ya walimu, wazazi na wanafunzi wa skuli hiyo ya Sekondari ya Kinyasini Mwalimi Mseme Hassan alisema zipo baadhi ya changamoto zinazoikabili skuli hiyo zenye kupunguza kasi ya masomo kwa wanafunzi wao.

Mwalimu Mseme Hassan alizitaja baadhi ya changamoto hizo kuwa ni pamoja na suala la uzio kwa skuli ya msingi,ukosefu wa walimu wa sekondari , vifaa vya maktaba na vikalio kwa skuli ya sekondari.

Skuli ya Kinyasini ikiwa ni miongoni mwa skuli kongwe ndani ya Mkoa wa Kaskazini Unguja iliasisiwa mnamo mwaka 1946 kwa Darasa la Quran na kuanza kwa darasa la kwanza mwaka 1947 lililoendelea hadi darasa la kumi na moja kwamba 1973.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Uholanzi yaongeza nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaotoka URT

Serikali ya Uholanzi inakusudia kuongeza fursa zaidi za masomo kwa wanafunzi wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania katika kupata taaluma ya juu kwenye vyuo vikuu mbali mbali nchini humo.

Kauli hiyo imetolewa na Balozi wa Uholanzi Nchini Tanzania Bwana Jaap Frederiks wakati akibadilishana mawazo mbali mbali na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi hapo Ofisini kwake Mtaa wa Vuga Mjini Zanzibar.

Balozi Jaap Frederiks alisema wapo wanafunzi wengi wa Kitanzania wanaohitaji kupata elimu ya juu baada ya kumaliza masomo yao ya sekondari lakini kinachowakwaza ni ufinyu wa kupata fursa kama hizo unaosababishwa na ukosefu wa ufadhili.

Balozi huyo wa Uholanzi aliishauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuangalia sekta na maeneo ambayo Nchi yake inaweza kusaidia kitaaluma na hata uwezeshaji.

Bwana Jaap alifahamisha kwamba zipo fursa nyingi katika sekta ya elimu, mazingira, kilimo, ufugaji na hata mawasiliano nchini uholanzi ambazo kama kutakuwa na utaratibu muwafaka zinaweza kuifaidisha Zanzibar kiuchumi na ustawi wa jamii.

“ Zipo fursa nyingi za kitaaluma katika sekta za mazingira,kilimo, elimu na mawasiliano ambazo tayari Uholanzi imeshapiga hatua kubwa kiasi kwamba inaweza kusaidia mataifa yatakayohitajia taaluma hiyo“. Alisema Balozi Jaap.

Akigusia suala la sekta ya utalii Balozi Jaap alisema zipo dalili zinazoonyesha kwamba wawekezaji pamoja na watalii wengi nchini Uholanzi wameonyesha shauku ya kutaka kuitembelea Zanzibar.

Alisema shauku hiyo inatokana na hali halisi ya kimazingira na rasilimali zilizopo katika visiwa vya Zanzibar pamoja na ukarimu wa watu wake.

Naye Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi aliipongeza Uholanzi kupitia Balozi Wake huyo kwa jitihada inazochukuwa nchi hiyo katika kusaidia maendeleo ya Tanzania na Zanzibar kwa ujumla.

Balozi Seif alitoa wito kwa wawekezaji na watalii wa Nchi hiyo kuendelea kutumia fursa iliyotolewa na Zanzibar katika uimarishaji wa sekta ya utalii na uwekezaji vitega uchumi.

Akizungumzia suala la uchaguzi Mkuu ujao mwa mwaka 2015 Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif alimtoa hofu Balozi huyo wa Uholanzi kwamba Zanzibar itaendelea kuwa shuwari katika kipindi chote cha kampeni hadi uchaguzi kamili.

Alisema sheria na taratibu za uchaguzi zipo wazi na sahihi zinazotoa nafasi sawa kwa kila chama shiriki kwenye chaguzi hizo kufanya kampeni kwa kuzingatia kanuni za Tume ya uchaguzi ya Zanzibar { ZEC } na zile za Taifa za Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania { NEC }.

Balozi Seif alifahamisha kwamba Dunia imeshuhudia uchaguzi Mkuu uliopita wa mwaka 2010 uliofanyika kwa amani baada ya maridhiano ya vyama viwili vikuu vya CCM na CUF vilivyoondosha hofu na wasi wasi uliokuwa umetanda katika chaguzi nyingi zilizopita.

“ Tunashukuru kwamba Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoendeshwa katika mfumo wa Umoja wa Kitaifa inakwenda vizuri kiasi kwamba unaweza kushindwa kuelewa upi ni upande wa upinzani “. Alisema Balozi Seif.

Alisisitiza kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kulinda na kuheshimu haki ya kila mwananchi kupitia taratibu zilizowekwa kikatiba na kamwe haitakuwa tayari kuona baadhi ya watu wanajaribu kuichezea amani ya nchi iliyopo.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Movitel – An evidence of Viettel’s successful business model in Africa

Movitel, a joint venture between Vietnam’s telecommunication Viettel Group and Mozambique’s SPI, has won the Mobile Innovations Awards for enterprises in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region. This is the third consecutive year in a row that Movitel has been selected for the coveted award for its achievements and innovation in mobile technology.

This category presented to Movitel is not open for individual entries but considered by the Judges based on all the shortlisted entries in the awards. Movitel has outpaced many other strong telecom and electronic commerce companies to win the award thanks to its unique mobile operating solution in Mozambique initiating from the concept that telecom service is a kind of commodity that everyone needs. The solution is to popularize telecom services to every population, regardless of their locations or income conditions. This investment strategy has been successfully applied by Viettel in many telecommunications projects in different countries.

There are different business models applied by telecom companies. For instance, Vodacom follows a traditional operation method by building up the basic network infrastructure, then holding marketing and sale activities focusing in potential areas of customers. Another example is Airtel, which pursues an infrastructure sharing model for its telecom projects in many countries. As being late entrant to the Mozambican telecom market, Movitel has chosen to invest on a strong network infrastructure and distribution channel throughout the country to provide services nationwide.

While urban market with 40% total population witnesses a fierce competition among operators, the rural areas seems to be neglected. Therefore, Movitel has endorsed an initiative focused on offering full telecom services in rural and underserved areas in Mozambique, including mobile, fixed phone and Internet. 

The company has built up a great network infrastructure of 2,800 towers – accounting for 50% nationwide, 25,000km fiber optic cable – accounting for 70% nationwide. It has a widespread supplying chain to every village with 153 shops, 12,600 agents and points of sales and nearly 4,000 direct sales staffs. 

Especially, in order to take care of customers in the case of scattered and low-density population like in Mozambique, Movitel applies a door-to-door model. With Movitel, local people can be served and cared at their house instead of walking far away to reach the shop or agent. 

This unique way not only helps Movitel spread out its services quickly but also gaining strong support from the local people thanks to the jobs and services Movitel brings to them. As a result of this, it is currently dominating the rural areas with more than 80% of market share.

Besides, the low and flexibly tailored tariff plan for different customers also makes it easier for the people to access telecom services. Furthermore, with an aim for sustainable development before earning profit, Movitel has organized many social programs including free Internet broadband to schools, subsidizing handset cost for rural users, offering special packages designed to support low-income users such as farmers or students.

By deploying a mobile network infrastructure in rural and remote areas; providing free Internet to 2,500 schools; and generating nearly 20,000 jobs in rural areas; Movitel has considerably contributed to uplifting the telecommunication status of the country and creating the field for e-commerce in Mozambique. After 2 years, Movitel’s initiative has helped increase the telecommunications coverage in Mozambique from 60% to 85% nationwide and from 35% to 70% population. Mozambique is now among the top three nations in terms of fiber optical cabling infrastructure in Sub-Sahara Africa.

Consequently, Movitel has set the right platform, which is mutual beneficial for customer and itself. Movitel’s initiative is leading in increasing their subscriber base thus raising their market share. Customers are benefitting from a strong and reliable network available countrywide, majority of who will be loyal to Movitel’s brand due to their strategy and effort to reach them. 

For these reasons, the switching rate from Movitel’s competitors to become its customers can be expected. This can be proved by the number of 5 million subscribers (making up 32% of market share) it has achieved since its inception in May 15, 2012 and it is poised to take the lead in the market in the coming time. Total revenue in 2013 is US$154.5 million, bringing the company US$8.8 million profit.

The significant success of Movitel has proved the unique but effective investment strategy of Viettel. Affiliates of the group in Cambodia and Laos, respectively Metfone and Unitel are leading the market in terms of subscriber and revenue. Others including Natcom in Haiti and Telemor in Timor-Leste are taking the second positions in the markets and promisingly opting the first position within this year.

Distributed by APO (African Press Organization) on behalf of People's Army Newspaper (Vietnam).

MESSAGE ON THE 500-DAY MARK TO THE CONCLUSION OF THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS “500 DAYS OF ACTION TO BUILD A BETTER WORLD”

There are many fires raging around the world today -- political turmoil, bloodshed, public health emergencies and human rights abuses. But there also burns a flame of hope – encouraging progress in the global drive to improve the lives of the world’s poorest through the Millennium Development Goals.

Adopted by world leaders in the year 2000, the MDGs are an ambitious 15-year roadmap to fight poverty, hunger and disease, protect the environment and expand education, basic health and women’s empowerment. 

This week marks a milestone on the journey: we are now 500 days from the conclusion of the MDGs.

Quietly yet cumulatively, against the predictions of cynics, the MDGs have helped unite, inspire and transform.

Global poverty has been cut in half. More girls are in school. More families have better access to improved water sources. More mothers are surviving child birth and more children are living healthier lives. We are making huge inroads in fighting malaria, tuberculosis and other killer diseases.

I have met many individuals who owe their survival to this campaign. Yet millions still struggle against extreme poverty and inequality. Too many communities have no proper sanitation. Too many families are still being left behind. And our world faces the clear and present danger of climate change.

Now is the time for MDG Momentum.

The ideas and inspiration of young people will be especially critical in this effort and their role must grow even more. That is why I will mark the 500-day MDG moment at United Nations Headquarters with education advocate Malala Yousafzai and 500 young people. 

Action in four areas can help fuel progress: 

First: making strategic investments in health, education, energy and sanitation, with a special focus on empowering women and girls, which boosts results across the board.

Second: focusing on the poorest and most vulnerable countries, communities and social groups that have the toughest road to progress despite their best efforts.

Third: keeping our financial promises. These are difficult budgetary times. But budgets should never be balanced on the backs of society’s weakest individuals. 

Fourth: deepening cooperation among governments, civil society, the private sector and other networks around the world that have helped make the MDGs the most successful global anti-poverty push in history. 

The challenges are daunting. Yet we have many more tools at our disposal than at the turn of the millennium -- from the expanding reach of technology to the growing understanding of what works and what does not. 

Action now will save lives, build a solid foundation for sustainable development far beyond 2015 and help lay the groundwork for lasting peace and human dignity.

SMZ yasisitiza kuwahudumia wananchi

Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuwahudumia Wananchi wake katika kuwapatia huduma muhimu na za msingi za Kijamii ikielewa fika kwamba inatekeleza Sera na ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi { CCM } ya mwaka 2010.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi alitoa kauli hiyo hapo katika Kijiji cha Mvuleni Kidoti Wilaya ya Kaskazini “A “ wakati akikabidhi vifaa mbali mbali vya ujenzi kwa ajili ya kuufanyia matengenezo makubwa Msikiti Mkuu wa Ijumaa wa Kijiji hicho.


Balozi Seif alikabidhi vifaa hivyo ambavyo ni pamoja na Mabati,Miti na Papi za kuezekea, mbao,matofali, mawe, mchanga pamoja na saruji ikiwa ni awamu ya kwanza ya matengenezo hayo akianza kutekeleza ahadi aliyoitoa Tarehe 20 mwezi uliopita alipofanya ziara fupi kukagua maendeleo na changamoto zinazowakabili wananchi wa Kijiji hicho.

Vifaa hivyo vya ujenzi vimegharimu jumla ya shilingi za Kitanzania Milioni kumi na mbili na laki sita { 12,600,000/- }.

Balozi Seif alisema Serikali inaelewa dhiki na matatizo ya Kiuchumi na Kijamii yanayowapata wananchi katika maeneo mbali mbali nchini. Hivyo katika kukabiliana na matatizo hayo Serikali itaendelea kuhudumia kadri hali itakavyoruhusu.

Alifahamisha kwamba Serikali ina jukumu la kutoa huduma hizo ikielewa kwamba wananchi ndio washirika wakubwa wanaochangia na kulipa kodi ambapo vifaa vilivyotolewa ni miongoni mwa kodi zao wenyewe.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar aliwatanabahisha wananchi hao kuendelea na harakati zao za kujitafutia maisha na kuweka kando propaganda wanazopelekewa na wana siasa waroho zenye muelekeo wa kuviza maendeleo yao.

Msimamizi wa matengenezo ya Msikiti huo wa Ijumaa wa Kijiji cha Mvuleni Bwana Khamis Yussuf Kombo kwa niaba ya waumini na wananchi wa kijiji hicho alimpongeza Balozi Seif kwa msimamo wake anaouchukuwa wa kusimamia harakati za kijamii hapa Nchini.

Bwana Khamis alimueleza Balozi Seif kwamba tathmini ya hivi sasa ya ujenzi wa msikiti huo hadi kukamilika kwake inatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi Milioni 25,880,000/-

Mapema Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar alipata fursa ya kutembelea mradi wa ujenzi wa tangi kubwa la kuhifadhia maji safi na salama liliopo katika Kijiji cha Mwanguo Bwereo.

Tangi hilo lenye uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya Lita milioni tatu na laki sita linatarajiwa kupokea maji kutoka katika visima sita vilivyochimbwa na mamlaka ya maji Zanzibar { zawa } katika Kijiji cha Kiashange.

Afisa wa Maji Wilaya ya Kaskazini “A “ Ndugu Dude Kidongo Amour alimueleza Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kwamba Tangi hilo litakapomalizika litakuwa na uwezo wa kusambaza huduma ya maji katika Vijiji mbali mbali vilivyomo ndani ya Wilaya hiyo.

Nd. Dude alisema kazi ya usambazaji huo inatarajiwa kuanza mara baada ya wahandisi wanaosimamia mradi huo kutoka Nchini Jamuhuri ya Watu wa China kukamilisha na kukabidhi rasmi mradi huo kwa mamlaka ya maji { ZAWA } mwezi ujao.

Ujenzi wa tangi hilo na lile liliopo kiashange umegharamiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika { ADB }.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Mama Asha asema utiti wa vyo ndio unaopelekea kuzalisha vijana wasiokuwa na sifa bora za kitaaluma

Mke wa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Mama Asha Suleiman Iddi alisema kwamba utitiri wa vyuo vikuu bila ya ubora wa elimu inayotolewa ni jambo linalopelekea vyuo hivyo kutoa vijana wasiouzika kiajira katika taasisi mbali mbali za umma na hata zile za binafsi.

Alisema athari hiyo ambayo pia ni hatari kwa hatma yao ya kimaisha hapo baadaye pia inaweza kuwanyima fursa pana nay a uhakika ya kujiunga na vyuo vyengine vya elimu ya juu ndani na nje ya nchi.

Mama Asha Suleiman Iddi alisema hayo wakati wa hafla maalum ya kuagana kwa wana jumuiya ya wanafunzi wa Zanzibar wanaosoma chuo Kikuu cha Kiislamu Morogoro wa ZAMUMSA ambao wanatarajiwa kumaliza mafunzo yao mwezi Novemba mwaka huu.

Hafla hiyo ya aina yake iliyoshirikisha pia baadhi ya wahitimu wengine wa vyuo vikuu mbali mbali Nchini Tanzania ilifanyika katika ukumbi wa Zamani wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar uliopo Kikwajuni Mjini Zanzibar.

Mama Asha alisema vyuo vikuu viliopo hapa nchini hivi sasa vinatosha, lakini kinachohitajika zaidi ni kuimarishwa kwa ubora wa elimu inayotolewa kwenye vyuo hivyo.

Aliwataka wasomi wa vyuo vikuu wanaomaliza masomo yao kuweka malengo maalum ya kujiendeleza kimaisha ili kuwa tayari kukabiliana na changamoto watakazokuja pambana nazo katika maisha yao ya baadaye.

Alisema Zanzibar ni ndogo kulingana na wimbi la vijana wanaomaliza elimu ya vyuo vikuu. Hivyo akasema ni vyema wakajiandalia mazingira ya kujiunga katika vikundi vya uzalishaji ndani na nje ya vyuo ili kuwa tayari katika kukabiliana na matatizo ya kimaisha wamalizapo masomo yao.

Mama Asha alifahamisha kwamba jumuiya ya ZAMUMSA inafaa kufanya miradi ya kisomi kwa kutengeneza vitini na kuwauzia wanafunzi wa sekondari na pale inapowezekana hata kutunga vitabu vya sekondari katika masomo mbali mbali.

Katika kuunga mkono jumuiya hiyo ya wanafunzi wa Zanzibar wanaosoma chuo kikuu cha Kiislamu Mkoani Morogoro Mke huyo wa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Mama Asha aliahidi kuipatia mchango wa Kompyuta, Printa na Mashine ya Fotokopi Jumuiya hiyo ili ipate nguvu zaidi za kiutendaji.

Hata hivyo Mama Asha aliwaasa na kuwatahadharisha wanafunzi hao wa elimu ya juu kujiepusha na ushawishi wa wanasiasa kwa kuwatumia kujiingiza katika matendo maovu ya uvunjifu wa amani ya Nchi.

Alisema wasomi mara nyingi ndio wanaotumiwa katika kufanya fujo na kuvuruga amani katika maeneo mbali mbali duniani kupitia mkono wa Viongozi wa kisiasa.

Akigusia suala la wanafunzi wanaoingia vyuo vikuu kulazimishwa kusomea fani wasiyoitaka, mama Asha alisema suala hilo bado linazungumzika bila ya kuleta utata au hofu yoyote ile.

Alitoa wazo kwa wana jumuiya hiyo pamoja na wasomi wengine kukutana na Uongozi wa juu wa Wizara inayoshughulikia Taaluma katika kutafuta njia muwafaka ya kulitatua tatizo hilo kwa njia sahihi isiyo na shaka.

Akisoma risala ya wanajumuiya hiyo ya Wanafunzi wa Zanzibar wanaosoma Chuo Kikuu cha Kiislamu Mkoani Morogoro { ZAMUMSA } Mwanajumuiya Saleh Haji alisema lengo la kuanzishwa kwa Jumuiya hiyo mwaka 2006 ni kuwaunganisha pamoja wanafunzi wote ili kuwa rahisi kukabiliana na changamoto wanazopambana nazo.

Saleh Haji kwa niaba ya wanajumiya wenzake wameiomba Serikali Kuu kuongeza nguvu za ziada katika uimarishaji wa maabara na Maktaba kwa skuli za Sekondari ili kuzalisha wanafunzi wa sayansi ambao hivi sasa bado idadi yao hailingani na mahitaji halisi ya upatikanaji wa wataalamu wa fani hiyo.

Aidha wanafunzi hao wa ZAMUMSA wameiomba Serikali kufanya juhudi ya kuwadhibiti wasomi wanaomaliza elimu ya juu kwa kuwajengea mazingira mazuri yatakayowapa hamu ya kuitumikia elimu yao hapa nyumbani.

Mapema Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanafunzi wa Zanzibar wanaosoma chuo Kikuu cha Kiislamu Morogoro Hamad Ali alisema wanajumiya hao wameamua kujitolea kuitumikia nchi yao licha ya changamoto wanazopambana nazo.

Hamad Ali alisema wanafunzi hao wanahitaji kuitumia taaluma waliyojifunza kwa kuisaidia jamii iliyowazunguuka katika maeneo yao.

Wanafunzi wasiopungua mia 800 kutoka Zanzibar wamejiunga na chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro katika fani mbali mbali ikiwa ni zaidi ya asilimia 47% ya wanafunzi wote chuoni hapo.

Idadi hiyo ni kubwa ikilinganishwa na vyuo vyengine vikuu hapa Tanzania inayotokana na mazingira halizi ya chuo hicho yanayolingana na utamaduni na silka za wanafunzi hao.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pilim wa Rais wa Zanzibar

Planet Core yakusudia kushirikiana na SMZ

Taasisi ya Kimataifa inayojihusisha na Miundo mbinu ya Elimu, Madini, mafuta na Gesi, nishati na mawasiliano ya Planet Core kutoka Nchini India imejitolea kutaka kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha Sekta hizo.

Mwenyekiti wa Timu ya Uongozi wa Taasisi hiyo Bwana Deepak Balaji alieleza hayo wakati wa mazungumzo yake na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi nyumbani kwake Mazizini nje kidogo ya Mji wa Zanzibar.

Bwana Deepak ambae yeye na ujumbe wake yupo Tanzania kwa siku nane kuangalia fursa zilizopo ambazo Taasisi yake inaweza kushirikiana na Tanzania katika uwekezaji alisema Planet Core imeshaamua kuwa mshirika na Zanzibar kwa lengo la kuimarisha uchumi na kustawisha maisha ya Wananchi wa kawaida.

Mwenyekiti huyo wa Timu ya Uongozi wa Planet Core alimueleza Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif kwamba Taasisi hiyo tayari imeshawekeza na kuwa mshirika mkubwa wa Elimu katika Mataifa 16 Duniani baadhi yake zikiwemo Nchi za Bara la Afrika Tanzania Bara ikiwa miongoni mwake.

“ Uwekezaji wetu umelenga katika miradi ya Mafuta, Gesi na Elimu kwa hivi sasa miradi ambayo inatekelezwa kwa ufanisi kwenye Mataifa mbali mbali Ulimwenguni “. Alieleza Bw. Deepak.

Hata hivyo Mwenyekiti huyo wa Timu ya Uongozi wa Planet Core alifafanua kwamba Taasisi hiyo imefanikiwa kuwa na miradi na wataalamu wazuri wa Sekta za Maji, Nishati, Madini pamoja na Biashara za Kimataifa.

Bwana Deepak alisema kwamba miradi hiyo huanzishwa na Taasisi hiyo kwa kushirikiana na Mataifa washirika kulingana na mahitaji halisi ya Mataifa hayo kwenye sekta hizo.

“ Tumeshakuwa na vituo vyetu vya huduma za miradi hiyo katika nchi za Marekani, Uingereza, India yenyewe, Mashariki ya Kati pamoja na baadhi ya Mataifa ya Bara la Afrika “. Alisema Bw. Deepak.

Alifahamisha zaidi kwamba miradi ya Elimu imepata mafanikio makubwa kwa vile mafunzoya walimu yameimarishwa kwa kutumia Teknolojia ya kisasa ya Mtandao wa Kompyuta.

Bwana Deepak Balaji alieleza kuwa uimarishaji huo wa elimu umekwenda sambamba na kuvijengea uwezo zaidi vituo vya amali ili visaidie kuzalisha ajira hasa kwa vijana wanaomaliza masomo yao.

Akiiushukuru Taasisi hiyo ya Planet Core ya Nchini India kwa uwamuzi wake wa kutoa msukumo wa kitaalamu katika mataifa machanga Duniani Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi alisema uamuzi wa Taasisi hiyo unapaswa kuungwa mkono na mataifa washirika katika kustawisha jamii zao.

Balozi Seif alisifu miradi inayosimamiwa na Planet Core ambayo inaonyesha wazi kuzingatia hali ya mazingira ya sayansi na teknolojia yaliyopo hivi sasa ulimwenguni kote.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar aliushauri Uongozi wa Planet Core kutayarisha mpango mkakati wa miradi ya elimu na Viwanda vidogo vidogo ambayo inaweza kuwekezwa hapa Zanzibar.

Alisema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia taasisi husika zinazosimamia sekta hizo hapa Nchini itakuwa tayari kutoa ushirikiano wa kina kwa Taasisi hiyo ili kuona miradi hiyo inaanzishwa na kuleta faida hapa Nchini.

Akigusia suala la Mafuta na Gesi Balozi Seif aliueleza ujumbe huo kwamba Suala hilo hivi sasa liko katika mambo ya muungano jambo ambalo Zanzibar pekee haiwezi ikalitolea maamuzi.

Balozi Seif alifahamisha kwamba Tanzania hivi sasa inaendelea na mchakato wa majadiliano ya Katiba Mpya hali ambayo suala la Mafuta kama Zanzibar ilivyopendekeza kutolewa katika Mambo ya Muungano hatma yake itajuilikana mara baada ya kukamilika kwa mchakato huo wa Katibva.

Alieleza kwamba Zanzibar inatarajia kuelekeza nguvu zake za kiuchumi hapo baadaye katika Sekta ya Mafuta na Gesi baada ya kukamilika taratibu zote za kisheria pamoja na utafiti utaobainisha uwepo wa rasilmali hiyo.

Othman Khamis Ame
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar

Thursday, 14 August 2014

The importance of security in Kenya for regional development makes security in Kenya a regional concern.

The latest report from Think Security Africa (TSA): National Security Profile on the Republic of Kenya, raises concerns about the pace of reform in Kenya, and the need to ensure that existing security challenges do not negatively interact with changes in Kenya’s new political and budgetary arrangements – intended to improve long-term security in Kenya.

The importance of security in Kenya for regional development makes security in Kenya a regional concern. Kenya plays a key role for sub-regional trade and logistics, and this role is set to expand with the inception of Lamu Port and Southern Sudan – Ethiopia Transport Corridor (LAPSSET).

Key findings from the report:

National and regional economic development

Current infrastructure development plans provide a unique historical opportunity to align the interests of domestic and regional constituencies and may be instrumentalised to improve (a) motivation within the security forces, and (b) relations between security forces and communities in key security and development zones.

Impact of political reforms on existing security concerns

Devolution from 8 provinces to 47 counties is intended to bring governance closer to the people. However, it also makes it more feasible for the current spate of terrorist attacks (and radicalization within Kenya) to evolve into an insurgency – as there are now almost eight times as many governmental targets to attack. There is a need to take pre-emptive counter-insurgency actions in the eight counties currently impacted by terrorist-related violence, and potentially others such as Kitui.

Devolving the national budget and large scale investment

Enclaves of relative affluence within otherwise impoverished communities (in places such as Dadaab) have enabled the spread of harmful ideas and actors into Kenya from neighbouring countries. It is important to learn the lessons from this in plans to devolve a significant portion of the national budget or make large investments in counties, which have been historically marginalized and conflict prone. Strong national oversight is required to prevent these investments and budgetary allocations from fuelling conflict and other forms of insecurity.

Distributed by APO (African Press Organization) on behalf of Think Security Africa (TSA).

DHL support the call for the renewal of the African Growth and Opportunity Act (AGOA)

The trade relationship between the United States and Africa, as well as the African Growth and Opportunity Act (AGOA) - which provides exporters duty-free access to the lucrative US market, was recently put under the microscope at the 2014 US – Sub Saharan Africa Trade and Economic Cooperation Forum (known as the AGOA Forum), which coincided with President Barack Obama’s US-Africa Leaders Summit, both held in Washington last week.

Charles Brewer, Managing Director of DHL Express Sub Saharan Africa, says that the company has seen significant volume growth in the Sub Saharan Africa region, in terms of trade with the US since the introduction of AGOA in 2000 and that they, along with many world leaders, support the call for the renewal of AGOA when it expires next year.

“Trade lanes in Africa have increased significantly as a result of relieved trade barriers, which have had a positive impact on many local businesses. A key driver of this growth has been the African Growth and Opportunity Act (AGOA), which has stimulated trade and investment between Africa and the United States.”

DHL has seen a significant growth in trade between Sub Saharan Africa and the US, with strong positive growth in the last year.

He points to figures by AGOA(1), which reveal that the US imported $8.468 million worth of goods from the Southern Africa Development Community (SADC) region in 2000 and $19.869 million in 2012. 

Figures released by the U.S. Department of Commerce - International Trade Administration2, report that in 2013, US imports from Sub Saharan, under AGOA, totalled $39.3 billion. The top three trade lanes to the US from the Sub Saharan Africa region originated from Nigeria, Angola and South Africa, who accounted for $11.72, $8.74 and $8.48 billion respectively.

Brewer explains that the Act offers tangible incentives to approximately 40 Sub Saharan African beneficiary countries, such as duty and quota free access to the US market for certain product lines. “AGOA has facilitated trade between Sub Saharan Africa and the US by enabling the trade process, as well as successfully promoting the integration of Sub Saharan Africa into the global economy. These favourable trade conditions have also allowed the region to maximize the opportunities available and increase exports.” says Brewer.

Brewer says that since the introduction of AGOA, DHL Africa has seen an increase in primary trading sectors like manufacturing, apparel and footwear – all directly supported by AGOA. In addition, they have also witnessed an increase in secondary sectors that are dependent on agriculture, petroleum and natural gases.

Due to expire in 2015, it is the decision of the US Congress on whether to extend or amend the AGOA agreement. Brewer says that Sub Saharan Africa’s growth is still dependent on trade facilitation and enhancing both intra-regional trade and global trade. “While trade between the US and Sub Saharan Africa has increased significantly in the last few years, there is still much room for growth. In 2013, US imports from Sub Saharan Africa represented only 1.7%(2) of total US imports from the world. This highlights the remaining untapped growth potential for the region.”

Brewer views were echoed at the AGOA Forum where World Bank Group President, Jim Yong Kim(3), remarked that trade preferences schemes, such as AGOA, can play an important role in helping Africa realize their opportunities to expand trade activity and that the Act assists African countries diversify their exports, and move away from dependence on minerals and commodities to reach more diversified and inclusive sources of export growth. US President Barack Obama(4) also announced his commitment to support the continuation and enhancement of the AGOA.

“Africa is the ‘last frontier’, the more we collectively focus on connecting it with the world, the more sustainable its economies will be and the more jobs we will create – creating a virtuous cycle of success,” concludes Brewer.

Distributed by APO (African Press Organization) on behalf of Deutsche Post DHL.